loading

Мисията на нашата детска градина е да подпомогне и улесни започнатото в семейството, като се превърне в професионално подготвено от учителите пространство за игра, познание, общуване и творчество – желано и обичано място от децата.

И за в бъдеще ДГ ”Радост” ще се стреми да бъде необходим и значим възпитателен и обществен фактор, който максимално да се доближава и замества семейната среда чрез организацията на предметната среда и нови модели на поведение и общуване.

  • МИСИЯТА на детската градина е възпитаване хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили.
  • Оказване на подкрепа на децата и техните семейства за усвояване на националните традиции и обичаи
  • Усвояване на морални ценности и добродетели,етични модели на безопасно поведение на детето.

Запиши се за новини от нас