loading

Мисията на нашата детска градина е да подпомогне и улесни започнатото в семейството, като се превърне в професионално подготвено от учителите пространство за игра, познание, общуване и творчество – желано и обичано място от децата.

И за в бъдеще ДГ ”Радост” ще се стреми да бъде необходим и значим възпитателен и обществен фактор, който максимално да се доближава и замества семейната среда чрез организацията на предметната среда и нови модели на поведение и общуване.

Запиши се за новини от нас