Мисия


Ранно формиране на мотиви за учене, гарантиращи трайно положително отношение към тази дейност и поставяне на солидна основа мотивацията за учене през целия живот, в рамките на взаимодействието между семейството и детската градина като институция, училището, общността и обществото като цяло.

  • За децата – да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие; да осигурява за всяко дете един желан свят, на детско щастие, свят на радост, уют и душевен комфорт. Да изгради личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

  • За работещите в детската градина – да ги мотивира да реализират в най-висока степен уменията си, като им осигурява възможност за професионално – творческа изява и подкрепа.

  • За родителите  – да осигури за родителите спокойствие за живота, здравето и възпитанието на децата им и ги убеди, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

  • За всички, които ни партнират –да преоткрият късче от собственото си детство и да бъдат с нас. Нека всички заедно да вървим напред в името на най – святото – ДЕТЕТО!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Запиши се за новини от нас