Процедури 2018 г.публикувано на 18.01.2018г.

договор №4Сюрсен-плодове и эеленчуци

договор №3 Рупанов-др.хранителни продукти

договор №2 Рупанов-месо…

договор №1 Еталон-хляб


публикувано на 22.12.2017г.

Протокол Обществена поръчка


публикувано на 13.12.2017г. 08:10 часа

Съобщение

ДГ “ Радост“ обявява, че поради недостатъчният брой събрани оферти в процедура за доставка на храни и хранителни продукти

за нуждите на ДГ „Радост “ се удължава срока за подаване на оферти до 16:00 часа на 19.12.2017 год.

Отварянето на  постъпилите оферти ще се осъществи на 20.12.2017 год.- в 11:00 часа в сградата на детското заведение. 

Информация удължаване АОП


публикувано на 07.12.2017г.

Образци доставка храни

Проект на договор

Технически спецификации

Информация АОП

Обява за Обществена поръчки

Запитване за обществени поръчки

Запиши се за новини от нас