Процедура 2019г

Публикувано на 23.01.2020г.
договор №4-Рупанов-др.хранителни продукти
договор №3-Рупанов-месо…
договор №2-Сюрсен-плодове и зеленчуци
договор №1-Еталон 66-хляб


Публикувано на 09.12.2019г.
Решение класиране Радост
Протокол 2 Радост
Протокол 1 Радост
Доклад Радост


публикувано на 20.11.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на Заинтересованите лица

Относно: Обществена поръчка с предмет:Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Радост, гр.Сандански, община Сандански

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП ДГ Радост, гр.Сандански обявява отварянето на ценовите оферти във връзка с обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Радост, гр. Сандански. Заседанието ще се състой на 25.11.2019 год. от 10:00 часа в сградата на ДГ  Радост, гр.Сандански.На заседанието могат да присъстват лицата по чл. 54, ал.1 от ЗОП

С уважение,

Председател на комисията


Публикувано на 22.10.2019г.-15,30 часа

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Радост, гр.Сандански 2020 / 2021г.

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР

Образец № 4-Ценово предложение

Образец № 3.2. – Предложение за изпълнение на поръчката

Образец № 3.1- Техническо предложение

Образец № 1 – Опис

образец 7

Образец 6

образец 5

espd-request

Документация

техническа спецификация

Oбявление

Решение за откриване

Публикувано на 23.01.2019г.

договор №4 Сюрсен- плодове и зеленчуци

договор №3 Рупанов- др. хранителни продукти

договор №2 Еталон-хляб

договор №1 Рупанов-месо и млечни


Публикувано на 19.12.2018г.

Протокол Обществена поръчка

Публикувано на 04.12.2018г.

Съобщение-удължаване на срока до 07.12.2018г.

Информация за публикуване на обява – удължаване на срока


Публикувано на 22.11.2018г.

Информация публикувана обява

Количества

Проект на договор

Обява Радост

Oбразци-доставка-храни

Запитване за обществена поръчка

Запиши се за новини от нас