Прием

Необходими документи и изисквания за постъпване в  детска градина „Радост“ гр. Сандански за учебната 2021-2022 година. 

За постъпване  на  децата  в  детската градина се  изискват  следните  документи:

За  деца, които  не  са  посещавали  детски  ясли:

  1. Копие от акта за раждане на детето;
  2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
  6. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  7. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(3) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. 

/Извлечение  от НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ/ 

За деца, които  посещават детски  ясли  и  нямат  прекъсване  повече  от  10 дни  преди  постъпването  в  детската  градина:

  1. Здравната  карта  на  детето  от  детската  ясла.
  2. Ако  има  прекъсване  повече  от  10 дни  – изготвят  се  всички  горепосочени  документи.

 При отсъствие на дете от детското заведение:

1.    Медицинска бележка от Джи Пи-то на детето за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие на деца за повече от 10 дни.

2.    Микробиологично изследване на фекална проба по епидемични показания (стомашно-чревно разстройство), при отсъствие за повече от 30 дни.

3.    Изследвания за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), при отсъствие за повече от 2 месеца (съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози – ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Прикачени документи

Наредба- ДГ-Сандански

Заявление-за-кандидатстване-1

Заявление-за-записване

 

Запиши се за новини от нас