Визия

 

Насочена е към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните фактори: Детска градина – Семейство – Обществен съвет – Институции, като партньори в провеждането на различните дейности.

  • Предпочитана среда за 2–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Място където обогатяваме детските компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете.

  • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация Можещи, знаещи, квалифицирани и учещи се педагози с поглед напред към иновациите, технологиите и новите предизвикателства в предучилищния сектор , удовлетворени от работата си.

  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация. Предпочитан избор на родителите – съвременна и конкурентноспособна алтернатива за възпитание и обучeние на децата, съхраняваща детската уникалност, природа, общочовешки ценности и традиции.

Запиши се за новини от нас