Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното образование” 2021 г.

Спечелен проект по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното образование” 2021 г. Детската градина ще притежава още един комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор.

Запиши се за новини от нас