НовиниСЪОБЩЕНИЕ

Представяме на всички заинтересовани

списъка на приетите деца за I група за учебната 2021г./2022г.

   в Детска градина „Радост“

Списък на децата в първа група – център
Списък на новоприетите деца в група Слънчо
                                                                                                 От ръководството


Съобщение

Уважаеми родители,

по случай Великденските празници ДГ“Радост“ няма да работи

от 30.04.2021г. до 04.05.2021г./ включително/ и на 06.05.2021г. – Гергьовден.

Детската градина ще работи на 05.05.2021г./ сряда/ и на  07.05.2021г./петък/.

 

                                                                                                                  От ръководствотоСъобщение

Уведомяваме,че свободните места за прием на деца

през новата учебна година  2021/2022г са както следва:

 • ДГ „Радост“- център – I група – 30 деца
 • База „Солидарност“- I група – 4 деца
 • База с. Поленица – I група – 15 деца
 • База с. Джигурово – I група – 8 деца

                                                                                  От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Обявяваме,че заявленията

за прием на децата за първа група ще се приемат

от 01.04.2021г. до 30.04.2021г.

Заявлението може да се получи на място в детската градина

или да се изтегли от сайтовете на община Сандански и детска градина „Радост“

                                                                                 От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

съгласно  Заповед №РД-01-173/ 18.03.2021г. на Министъра на здравеопазването,

 Ви уведомяваме, че детската градина преустановява дейността си

за времето от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.

                                                                                        От ръководствотоBG_WWD2021_toolkit          WWD 2021- text

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

на 03.03.2021г./сряда/ – Национален празник на Република България, детската градина няма да работи.

Заповядайте отново на 04.03.2021г. / четвъртък/.

                                                                                                                           От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

съгласно  Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020г.на Министъра на здравеопазването и

Заповед № АПИОЧР-175 / 26.11.2020г.

на Кмета на Община Сандански, Ви уведомяваме, че детската градина преустановява дейността си

за времето от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

                                                                                        От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви ,че започва провеждане на родителските срещи в ДГ“Радост“.

Те ще се провеждат както следва:

 1. На 23.09.20г. в гр.”Златна рибка”
 2. На 24.09.20г. в гр.”Звездички”
 3. На 28.09.20г. в гр.”Мечо Пух”
 4. На 30.09.20г. в гр. „Весели патета“
 5. На 01.10.20г. в гр.”Пчелички”
 6. На 06.10.20г. в гр. „Слънчо“
 7. На 08.10.20г. в гр.“Многознайко“ и гр.“Калинка“

Родителските срещи ще се провеждат в двора на детската градина ,

при спазване на установените противоепидемични мерки.

                                                                            От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви,  че поради официалният празник 06.09.2020г.

детската градина няма да работи на :

07.09.2020г./понеделник/

Заповядайте на 08.09.2020г./вторник/!

                                                       От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

представяме ви списък с необходимите медицински документи

за прием на децата в детската градина

                                                        От ръководството

Съобщение мед документи за приемСЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители,

уведомяваме ви, че от 10.08.2020г. до 14.08.2020г..

родителите на приетите деца,трябва писмено

да декларират своето желание детето да бъде записано в  детската градина.

Заявления за записване ще получите на място.

                                                                                                                                                  От  ръководството

Списък на децата в I група за учебната 2020-2021г.

Списък на новоприетите деца в група Слънчо за учебната 2020-2021г.Съобщение

Обявяваме,че заявленията

за прием на децата за първа група ще се приемат

от 01.07.2020г. до 31.07.2020г.

Заявлението може да се получи на място в детската градина

или да се изтегли от сайтовете на община Сандански и детска градина „Радост“

                                                                                 От ръководството

Заявление-за-кандидатстванеСъобщение

Уважаеми родители,
Информираме ви, че от 26.05.2020 г. вашите деца ще могат да посещават детската градина. В настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат в къщи. Тези от вас, които решат да доведат детето си на детска градина е необходимо:

 • Да се запознаят с Мерките за организиране на дейността на детската градина в ситуация на епидемична обстановка, които ще намерите на сайта на детската градина и на сайта на община Сандански
 • Да подпишат декларация за информирано съгласие по образец. Декларацията е публикувана на сайта на детската градина и на сайта на община Сандански. При невъзможност от ваша страна да разпечатате декларацията същата може да получите в детската градина на 22.05.2020 г. от 12.00 до 14.00 часа и на 26.05.2020г. сутринта. / Желателно е с личен химикал ! /
 • Да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата.
 • Да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина или ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);
 • По възможност на 26.05.2020 г./вторник/ да носите личен термометър за измерване температурата на децата.
 • Да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето.
 • Да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на графика или реда, за да се предотврати струпване като изчакат на нужното разстояние;
 • Приемът се извършва по предварително оповестен график / ред :
 •  І и ІІ група – 7,30 – 8,00ч. и 8,30 – 9,00ч.

              ІІІ и ІV група – 7,00 – 7,30ч. и 8,00 – 8,30ч.

 и ще се изпращат от

І и ІІ група – от 15,45ч. до 16,30ч.

ІІІ и ІV гр. – от 16,30ч. до 17,30ч.

 • Най-късно два работни дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина.

Призоваваме всички родители да подкрепят усилията на детската градина за спазване на правила, хигиена и психично здраве за адаптацията на детето им.
Молим Ви, ако имате възможност, оставете детето си вкъщи!

  Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

    Информирано-съгласие….. изтегли от тук

                                                                                                                                           От ръководството

 Съобщение

Уважаеми родители,
Във връзка с изпратено писмо от Държавен фонд „Земеделие“ до министъра на образованието и науката с Вх. № 1106-13/14.04.2020 г., Ви информирам, че предприемаме действия, продуктите за периода на извънредното положение по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се разпределят между децата в детската градина за периода от 13 март до 13 май на всяко дете.
Продуктите ще се раздават на 28.04.2020 г. от 11,30ч до 14,30ч., и на 29.04.2020 г. от 9,30ч до 12,30ч. на родителите на децата срещу подпис, при спазване на съответните санитарно-хигиенни условия и мерки за безопасност в условията на извънредно положение. Желателно е при подписването да използвате свой химикал.
Необходимо е да изразите желанието си лично пред учителите на групата, дали ще получите хранителния пакет или предпочитате да го предоставите за разпределение на семейства в затруднено социално-икономическо положение на деца от детската градина.
Тази информация ни е необходима, за да можем да раздадем оставащите хранителни пакети на родителите на тези деца, чиито семейства изпитват трудности в сегашната обстановка.
Бъдете здрави!
От ръководствотоСъобщение

Уважаеми родители,

на основание заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев 

 Ви уведомяваме ,че периодът,в който детската градина няма да работи

се удължава до 13.05.2020 година.

                                                                              От ръководството

Заповед-rd-195-10-04-2020Съобщение

Уважаеми родители,

на основание заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев 

 Ви уведомяваме ,че периодът,в който детската градина няма да работи

се удължава до 12.04.2020 година включително.

                                                                              От ръководствотоСъобщение

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви,че със Заповед, кметът на община Сандански – Атанас Стоянов

удължава с три месеца сроковете за прием на документи за записване,

отписване и преместване на деца в детските градини и ясли на територията на община Сандански.

                                                                             От ръководствотоСъобщение

На вниманието на родители на деца от подготвителни групи!

Във връзка с инициативата за свободен достъп до образователни ресурси,

сайтът  Ucha.se предоставя възможност за безплатни занимания в домашни условия на всички деца.

Ако нямате профил в сайта, регистрирайте се и се забавлявайте.

                                                                                              От ръководството на ДГ „Радост”Съобщение

На основание заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев Ви уведомяваме,

че детските градини и яслите на територията на България няма да работят до 29.03.2020 година.

От ръководството на ДГ „Радост”Съобщение

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви,че по повод Националния празник на България,

детската градина няма да работи на  03.03.2020г.

Очакваме Ви на 04.03.2020г.!

                                                                                    От ръководството

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви,че по случай Коледните и Новогодишни празници

детската градина няма да работи от 21.12.2019г. до 01.01.2020г/включително/.

Заповядайте отново на 02.01.2020г.

                                                                 От ръководството СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

заповядайте на 12.12.2019г. от 17,30 часа в централната детска градина

на улица „Солунска“ №35, където ще се проведе общо събрание за избор на нов Обществен съвет.

                                                                                       От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители уведомяваме Ви,

че поради официалният празник 22.09.2019г.

детската градина няма да работи на :

23.09.2019г./понеделник/

Заповядайте на 24.09.2019г./вторник/

                                                              От ръководството 

 СЪОБЩЕНИЕ

Представяме на всички заинтересовани

списъка на записаните деца за I група за учебната 2019г./2020г.

в ДГ „Радост“

Списък на записаните деца за I група

                                                                                                      От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички заинтересовани,

че след първия етап на класиране за първа група

незаетите места за учебната 2019/2020г. са две.

Желаещите могат да подадат своите документи в детската градина до 05.06.2019г.

                                                                                                                От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

на 31.05.2019г. от 10.00 часа в двора на детската градина, при хубаво време,

ще се проведе празник посветен на Деня на детето-1 юни.

Очакваме Ви! Нека празнуваме заедно!

                                                                                                                           От ръководствотоСъобщение

Уведомяваме всички заинтересовани,

че от 20.05.2019г до30.05.2019г. родителите на приетите деца ,

трябва писмено да декларират своето желание детето да бъде записано в  детската градина.

                                                                                                           От ръководството

СПИСЪК НА ПЪРВА ГРУПА 2019-2020Избор на заявител по схема „Училищен плод “ и „Училищно мляко“

Заповед за избран заявителСъобщение

Уважаеми родители,

информираме Ви,че по случай великденските празници

ДГ“Радост“ няма да работи от 26.04.2019г. до 29.04.2019г. и на 01.05.2019г.

Детската градина ще работи на 30.04.2019г/вторник/,на

02.05.2019г./четвъртък/и 03.05.2019г./петък/

От ръководството

 

 

 Обявление

за участие в „Училищен плод и училищно мляко“

Обявление

Предложение за доставка-за изтегляне

 Съобщение

Уведомяваме,че свободните места за прием на деца

през новата учебна година  2019/2020г са както следва:

Централна сграда-30 места

База „Солидарност“-0 места

База с.Поленица-I-II група-10 места

                                        III-IVгрупа-10 места

База с.Джигурово-14 места

                                                                                  От ръководството

 Съобщение

Обявяваме,че заявленията

за прием на децата за първа група ще се приемат

от 01.04.2019г. до 30.04.2019г.

Заявлението може да се получи на място в детската градина

или да се изтегли от сайтовете на община Сандански и детска градина „Радост“

                                                                                 От ръководството

 Съобщение

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви,че по повод Националния празник на България,

детската градина няма да работи на  04.03.2019г.

Очакваме Ви на 05.03.2019г.!

                                                                                    От ръководството 

Протокол събрани средства

Приемо- предавателен протокол №3Протокол събрани средства

Приемо – предавателен протокол – 2 за АбиПриемо – предавателен протокол

Протокол събрани средстваСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че детската градина няма да работи по време на Коледните и Новогодишни празници

от 22.12.2018г. до 01.01.2019г.

Очакваме Ви отново на 02.01.2018г.

Весели празници!

                                                                                                                                                    от РъководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви ,че детската градина е с променено работно време

и децата ще се изпращат до 18,00часа.

                                                              от ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви ,че започва провеждане на родителските срещи в ДГ“Радост“.

Те ще се провеждат както следва:

 1. На 26.09.18г. в гр.”Мечо Пух” и гр.”Пчелички”
 2. На 27.09.18г. в гр.”Златна рибка”
 3. На 02.10.18г. в гр.”Веселите патета” и гр.”Звездички”
 4. На 03.10.18г. в гр.”Калинка” и гр.”Многознайко”
 5. На 05.1018г. в гр. „Слънчо“

     от РъководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители уведомяваме Ви,

че поради официалният празник 22.09.2018г.

детската градина няма да работи на :

24.09.2018г./понеделник/

Заповядайте на 25.09.2018г./вторник/

                                                                                                          От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, деца и гости,

каним Ви да присъствате на тържественото откриване на новата учебна година в ДГ“Радост“,

което ще се проведе на 17.09.2018г. от 9.30ч. в двора на детското заведение.СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме заинтересованите, че до 25.06.2018г.

се приемат документи за второ класиране на децата в група „Слънчо“.

Записването на приетите от второ класиране деца се извършва от 26.06.2018г. до 29.06.2018г.

                                                                                              От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички заинтересовани,

че от 01.06.2018г до 15.06.2018г. родителите на приетите деца ,

трябва писмено да декларират своето желание детето да посещава детската градина.

                                                                                                           От ръководството

СписъциСъобщение

Уважаеми родители уведомяваме Ви,

че поради официалните празници през месец май

детската градина няма да работи на :

24.05.2018г./четвъртък/

Заповядайте на 25.05.2018г./петък/

                                                                                                          От ръководствотоСъобщение

Уважаеми родители уведомяваме Ви,

че поради официалните празници през месец май

детската градина няма да работи на :

07.05.2018г./понеделник/

Заповядайте на 08.05.2018г./вторник/

                                                                                                          От ръководствотоСъобщение

Уважаеми родители уведомяваме Ви,

че поради официалните празници през месец май

детската градина няма да работи на :

01.05.2018г./вторник/

Заповядайте на 02.05.2018г./сряда/

                                                                                                        От ръководството


Изказваме своята благодарност към всички родители,

които се включиха във Великденския благотворителен базар

в подкрепа на малката Божидара от с.Катунци.

Събраната сума е предадена в общината, където се събират средствата.

протокол


Съобщение

Уважаеми родители уведомяваме Ви,

че поради официалните празници през месец април

детската градина няма да работи на :

06.04.2018г. и 09.04.2018г.

Заповядайте на 10.04.2018г./вторник/

                                                                                                                                                        От ръководството


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че детската градина няма да работи по време на Коледните и Новогодишни празници,

както следва: 23,24,25.26,27,30 и 31.12.2017г. и 01.01.2018г.

Детската градина ще работи с дежурна група на 28 и 29.12.2017г. в централната сграда.

Очакваме Ви отново на 02.01.2018г.

Весели празници!

                                                                                                                                                    от Ръководството


Покана Обществен съветСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви ,че започва провеждане на родителските срещи в ДГ“Радост“.

Те ще се провеждат както следва:

 • 27.09.2017г. от 17.30 часа в група „Златна Рибка“ с.Джигурово
 • 28.09.2017г. от 17.00  часа в група „Весели патета“
 • 28.09.2017г. от 17.00 часа в група „Звездички“
 • 03.10.2017г. от 17.00 часа в група „Пчелички“
 • 03.10.2017г. от 17.00 часа в група “Мечо Пух“
 • 04.10.2017г. от 17.30 часа в група „Слънчо“
 • 05.10.2017г. от 17.30 часа в ДГ с.Поленица

                                                                      от РъководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички заинтересовани,

че от 01.06.2017г до 15.06.2017г. родителите на приетите деца ,

трябва писмено да декларират своето желание детето да посещава детската градина.

                                                                                                           От ръководството

Списъци


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

на 31.05.2017г. от 10.00 часа в двора на детската градина

ще се проведе празник посветен на Деня на детето-1 юни.

Очакваме Ви! Нека празнуваме заедно!

                                                                                                                           От ръководството


ПОКАНА

Учителите и децата от група „Златна рибка“ канят всички желаещи

на Детска оперетка „Думите на мама“

в ролите децата от група „Златна рибка“

Детска градина „Радост“

Място на провеждане:Читалище с.Джигурово

30.05.2017г., 17.30 часа


Благодарствено писмо

Благодарим на всички,които подкрепиха каузата на група „Пчелички“

за подпомагане лечението на Александър Атанасов Мутафчиев!

Уведомяваме ви, че събраната сума е 4200 лв.,които ще бъдат връчени на семейството.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Протокол за събраните средства
СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви,че поради официалните празници през месец май,

детската градина няма да работи както следва:

01.05.2017г; 08.05.2017г. и 24.05.2017г.

                                                                От ръководството.


12.04.2017г

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви,че детската градина няма да работи по време на Великденските празници от 14.04.2017г. до 17.04.2017г.

Очакваме Ви на 18.04.2017г.

                                                       От ръководството.


Покана

от група „Звездички“

Заповядайте при нас

„На мегдана от Лазаровден до Великден !

Да съхраним българското и да се повеселим“!

                                                                  12.04.2017г /сряда/ от17.30 часа.
27.02.2017г.

Съобщение

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви,че детската градина няма да работи от 03.03.2017г. до 05.03.2017г..

Очакваме Ви на 06.036.2017г.!

                                                                                    От ръководството


03.01.2017г.

Съобщение

Уведомяваме заинтересованите, че започна приема на документи за Първа група.

                                                   От ръководството


23.12.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви ,че детската градина няма да работи по време на Коледните празници от 24 до 26.12.2016г.

Ще се работи с дежурна група от 27.12. до 30.12.2016г. в централната сграда.

По време на официално обявените дни от 31.12.2016г. до 02.01.2017г.

ще се почива.

Очакваме Ви на 03.01.2017г.

                                                                      От ръководството


ПОКАНА

ДГ „Радост“ кани родителите на децата на общо събрание,

което ще се проведе на 15.12.2016 г. от 17,30ч. в централната детска градина,

за избор на Обществен съвет.


Покана

Заповядайте

на Коледно тържество група „Калинка“,

което ще се състои на 20.12.2016г. от 16.30 часа.


Покана

Група „Весели патета“ ви канят

да изживеете емоциите в тяхната „Бяла коледна приказка“

на 21.12.2016г. от 17.00 часа.


Покана

Група „Златна рибка“ ви кани

да посрещнем заедно Дядо Коледа

на 21.12.2016г от 17.30 часа.

Запиши се за новини от нас