Състав

Писмо от кмета за промяна състава на Обществения съвет


Заповед нов обществен съвет


Поименен състав на Обществен съвет към ДГ „Радост“ гр.Сандански както следва:

Председател:

Грета Ангелова- представител на родителите

Членове:

1.Илиана Милева- представител на родителите

2.Магдалена Гочева-представител на родителите

3.Камен Василев-представител на родителите

4.Богомила Маникатова-представител на финансиращия орган

 

Резервни членове:

1.Михаела Демерджиева-представител на родителите

2.Петър Тишкин- представител на родителите

3.Десислава Маркова-представител на родителите

4.Петрана Динева-представител на родителите

5.Боряна Трушева-представител на финансиращия орган

Запиши се за новини от нас