Състав

Заповед -състав

Поименен състав на Обществен съвет към ДГ „Радост“ гр.Сандански за периода 2019г./2022г., както следва:

Председател:

Христина Мазгалова-представител на родителите

Членове:

1.Нора Димитрова-представител на родителите

2.Ваня Кацарова-представител на родителите

3.София Костадинова-представител на родителите

4.Валентина Станкова-представител на финансиращия орган

Резервни членове:

1.Даниела Динева-представител на родителите

2.Марияна Василева-представител на родителите

3.Мария Андонова-представител на родителите

4.Мария Томова-представител на родителите

5.Павлина Караджова-представител на финансиращия орган

 


Писмо от кмета за промяна състава на Обществения съвет


Заповед нов обществен съвет


Поименен състав на Обществен съвет към ДГ „Радост“ гр.Сандански за периода 2016г./2019г., както следва:

Председател:

Грета Ангелова- представител на родителите

Членове:

1.Илиана Милева- представител на родителите

2.Магдалена Гочева-представител на родителите

3.Камен Василев-представител на родителите

4.Богомила Маникатова-представител на финансиращия орган

 

Резервни членове:

1.Михаела Демерджиева-представител на родителите

2.Петър Тишкин- представител на родителите

3.Десислава Маркова-представител на родителите

4.Петрана Динева-представител на родителите

5.Боряна Трушева-представител на финансиращия орган

Запиши се за новини от нас