За нас

Целодневна детска градина№4 ”Радост” е открита през 1974 год., Общинска, типова, специално построена е за деца от 3 до 7 години. От 1992 год. по решение на Общински съвет, към нея преминават като филиали ЦДГ с.Поленица, ЦДГ с. Джигурово и ЦДГ с. Плоски. В нея се възпитават и обучават 240 деца разпределени в 9 групи.

От настоящата учебна година групата в с. Плоски беше трансформирана от целодневна в полудневна, поради намалелия брой деца.

Материално-техническа база

ЦДГ”Радост”през последните години значително подобри и обогати своята материално-техническа и дидактична база. В резултат на инициативността на директора на ЦДГ ”Радост”са извършени следните ремонти и подобрения:

 • Ново обзавеждане в центъра, ЦДГ с. Плоски и филиал „Солидарност”
 • Ремонт на кухненския блок
 • Оборудване на детските площадки в центъра
 • Нови детски площадки в ЦДГ с. Поленица
 • Основен ремонт и разширение на занималните в с. Поленица

С целевите средства, отпускани от МОН всяка година се закупува учебно – методическа литература и помагала, свързани с пряката ни учебно-възпитателна работа.

Кадри

В ЦДГ”Радост”работи персонал от 36 служители, от които 18 са педагогически персонал и 18 – непедагогически. От педагогическия персонал 12 са с висше образование и 6 с полувисше образование.

Медицинското обслужване се извършва от медицинска сестра. Непедагогическият персонал е разпределен, както следва: счетоводител, касиер – домакин, 13 помощник – възпитатели, 2 готвачки, огняр и   шофьор,

От 20 години детската градина работи приоритетно по проблемите на опазване на околната среда, възпитаване на децата в общочовешки и национални добродетели, специално внимание се обръща на гражданското, и патриотичното възпитание.

Изключително наситена с мероприятия е развлекателната дейност в детската градина. Ежегодно се провежда конкурс за най- добра детска рисунка на тема ”Красив е моят роден град”, спортни празници,децата от филиали ни в с.Поленица лазаруват, съвместно с родителите празнуваме Деня на детето – 1 юни. Родителите са чести гости в групите на своите деца.

Често ни гостуват куклени театри, от които децата научават много за света около нас, за доброто и лошото, и как да опазим нашата природа чиста.

Празниците и развлеченията са Емблемата на най-веселата ДГ на Сандански.

 • Възпитаваме весели деца
 • Радваме се на всеотдайни родители
 • Наслаждаваме се на обновен интериор
 • Изграден е добър екип
 • Децата играят в прекрасен двор

39 годишната история на ДГ е събрана в Летописна книга. За екипа ни всяка година означава: Опит, Традиции, Иновации,

 • С колегите – обменяме добри практики
 • С родителите – си партнираме и сътрудничим
 • С децата – общуваме като с равни

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Запиши се за новини от нас